Glinamol

Kekec glinamol je masa za oblikovanje proizvedena na bazi gline. Predmeti i figure se najbolje oblikuju vlažnim rukama i alatima za modeliranje. Suši se na vazduhu, na sobnoj temperaturi i bez pečenja dobija trajnu čvrstinu. Vreme sušenja je od 24h do 48h. Prilikom oblikovanja i sušenja Kekec glinamol se ne lomi i ne puca, pa je pogodan kako za hobiste, tako i za decu školskog uzrasta. Nakon sušenja figure i predmeti od Kekec glinamola se mogu brusiti, lakirati, bojiti. Glinamol čuvati u hermetičko zatvorenoj ambalaži.