Glina

Kekec glina je fina kaolinska školska glina. Laka je za oblikovanje što je čini idealnom za decu jer sa lakoćom mogu da stvaraju različite oblike i forme. Figure i predmeti od Kekec gline se mogu sušiti na sobnoj temperaturi, dok pečenjem u pećima na temperaturama preko 1000 °C postaju trajno čvrste. Oblikovane figure i predmeti od gline se mogu lakirati i bojiti. Jedna od najvažnijih prednosti Kekec gline je da je bezbedna za decu jer je napravljena od prirodnih materijala koji su ekološko prihvatljivi i bezbedni za okolinu. Glinu čuvati u hermetičko zatvorenoj ambalaži.