Glina 250g

  • Fina kaolinska glina
  • Težina 250g
  • Lako se oblikuje vlažnim rukama i alatima za modeliranje
  • Nakon sušenja se može peći, lakirati, bojiti
  • Pečenjem na temperaturi iznad 1000 ℃ dobija karakteristike trajne čvrstoće
  • Namenjena je za nastavne svrhe za školsku i predškolsku decu
  • Rok upotrebe: neograničen u zatvorenoj originalnoj ambalaži
  • Neotrovno
  • Dostupna u beloj i terakota boji
Kategorija: Glina

Opis

Kekec glina je fina kaolinska školska glina. Laka je za oblikovanje što je čini idealnom za decu jer sa lakoćom mogu da stvaraju različite oblike i forme. Figure i predmeti od Kekec gline se mogu sušiti na sobnoj temperaturi, dok pečenjem u pećima na temperaturama preko 1000 C postaju trajno čvrste. Oblikovane figure i predmeti od gline se mogu lakirati i bojiti. Jedna od najvažnijih prednosti Kekec gline je da je bezbedna za decu jer je napravljena od prirodnih materijala koji su ekološko prihvatljivi i bezbedni za okolinu. Glinu čuvati u hermetičko zatvorenoj ambalaži.